Nabídka služeb

Ke zpracování rozpočtů využíváme nejmodernější stavební informační systémy firmy RTS a.s. (www.rts.cz) BUILDpower a BUILDpower S s kompletní datovou základnou ceníkových položek RTS DATA. Samozřejmostí je použití nejnovějších cenových úrovní, které jsou 2x ročně aktualizovány. Svými náměty se již několik let podílíme na vývoji a odlaďování nových verzí rozpočtářských programů. To nám umožňuje:

  • orientační stanovení ceny pomocí propočtu stavby dle THU (technicko hospodářských ukazatelů) ve fázi studie či záměru stavby,
  • využití agregovaných položek pro přesnější stanovení ceny stavby např. u projektové dokumentace pro stavební povolení,
  • sestavení detailního položkového rozpočtu s možností volby optimální cenové úrovně i za několik let zpětně,
  • provedení cenové analýzy rozpočtu - možnost rychlého přepočtu na požadovanou cenu a zohlednění vlivu inflace,
  • vytvoření soupisů stavebních prací – zjišťovacích protokolů pro fakturaci stavby i její kontrolu,
  • vytvoření finančního i časového harmonogramu stavby,
  • vytvoření formuláře poptávky a následné vyhodnocení nabídek,
  • inteligentní import rozpočtů ze všech rozpočtových programů s možností ocenění a zpětného exportu do zdrojového souboru,
  • zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro veřejnou zakázku v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. účinné ode dne 1.10.2016, snadný převod do běžně užívaných formátů MS Excel nebo PDF, pro potřeby veřejné zakázky pak i do formátů eSoupis, eVV (*.xml) nebo ORF.