Nabídka služeb

Ke zpracování rozpočtů využíváme nejmodernější stavební informační systémy firmy RTS a.s. (www.rts.cz) BUILDpower S s kompletní datovou základnou ceníkových položek RTS DATA. Samozřejmostí je použití nejnovějších cenových úrovní, které jsou 2x ročně aktualizovány. Svými náměty se již několik let podílíme na vývoji a odlaďování nových verzí rozpočtářských programů. To nám umožňuje:

 • orientační stanovení ceny pomocí propočtu stavby dle THU (technicko hospodářských ukazatelů) ve fázi studie či záměru stavby,
 • využití agregovaných položek pro přesnější stanovení ceny stavby např. u projektové dokumentace pro stavební povolení,
 • sestavení detailního položkového rozpočtu s možností volby optimální cenové úrovně i za několik let zpětně,
 • provedení cenové analýzy rozpočtu - možnost rychlého přepočtu na požadovanou cenu a zohlednění vlivu inflace,
 • vytvoření soupisů stavebních prací – zjišťovacích protokolů pro fakturaci stavby i její kontrolu,
 • vytvoření finančního i časového harmonogramu stavby,
 • vytvoření formuláře poptávky a následné vyhodnocení nabídek,
 • inteligentní import rozpočtů ze všech rozpočtových programů s možností ocenění a zpětného exportu do zdrojového souboru,
 • zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro veřejnou zakázku v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. účinné ode dne 1.10.2016, 
 • snadný export všech výstupů do:
  • běžného editovatelného formátu MS Excel,
  • uzavřeného formátu PDF (pro tisk),
  • standardního výměnného formátu RTS (*.rts, *.utf),
  • formátu starší verze BUILDpower (*.bpe),
  • výměnného formátu nezi různými programy (*.evv, *.orf),
  • soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 (*.xml),
  • soupis prací XC4 (*.xml).