O nás

Založení naší firmy se vztahuje k datu 1.1.2000, ale zkušenosti pracovníků s rozpočtováním stavebních prací sahají až na začátek roku 1997. Naší prvořadou snahou je zpracování pokud možno dokonalých rozpočtů s precizním popisem výkazu výměr a s krátkými dodacími lhůtami k maximální spokojenosti zákazníka. O tom, že se nám to daří, svědčí nejlépe fakt, že svojí činností pokrýváme celý boskovický region a významné projekční firmy z Brna a Blanska. Finanční rozpočty staveb zpracováváme zejména pro projekční kanceláře a dále i pro stavební firmy i samotné investory. Specializujeme se na stavební část, zdravotně technické instalace, trubní vedení, komunikace apod. Nezpracováváme rozpočty specializací jako jsou elektrická instalace, vzduchotechnika a ústřední vytápění, ale jsme schopni je ocenit podle výkazu výměr.