1997

název akce  - Státní zámek Lysice - Oprava Oranžerie
finan. objem  - 2,6 milionu Kč bez DPH
zadavatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - Státní památkový ústav v Brně, Radnická 2
     
název akce  - Státní hrad Pernštejn - Oprava střech bolku "B"
finan. objem  - 3,5 milionu Kč bez DPH
zadavatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - Státní památkový ústav v Brně, Radnická 2
     
název akce  - Kostel sv. Jakuba v Boskovicích - Oprava fasády a kamenných prvků - 1. etapa
finan. objem  - 1,8 milionu Kč bez DPH
zadavatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - Římskokatolická farnost Boskovice
     
název akce  - ADAST Blansko a.s. - Oprava kamenné fasády správní budovy
finan. objem  - 0,6 milionu Kč bez DPH
zadavatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - ADAST Blansko a.s.
     
název akce  - Základní škola v Chornicích - oprava fasády
finan. objem  - 0,5 milionu Kč bez DPH
zadavatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - Obec Chornice