1998

název akce  - Kostel sv. Jakuba v Boskovicích - Oprava fasády a kamenných prvků - 2. etapa
finan. objem  - 2,2 milionu Kč bez DPH
zadavatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - Římskokatolická farnost Boskovice
     
název akce  - Kostel sv. Ondřeje ve Vendolí - Oprava střechy a fasády
finan. objem  - 4,7 milionu Kč bez DPH
zadavatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - Římskokatolická farnost Vendolí
     
název akce  - Kostel sv. Kateřiny ve Starém Městě u Mor. Třebové - Oprava hlavní a sanktusové věže
finan. objem  - 1,1 milionu Kč bez DPH
zadavatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - Římskokatolická farnost Staré Město
     
název akce  - Státní zámek Lednice - výstavba mostů v zámeckém areálu
finan. objem  - 2,2 milionu Kč bez DPH
zadavatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - Státní památkový ústav v Brně, Radnická 2
     
název akce  - Zámek Račice - oprava fasády
finan. objem  - 1,9 milionu Kč bez DPH
zadavatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - Státní památkový ústav v Brně, Radnická 2