1999

název akce  - Kostel sv. Jakuba v Boskovicích - Oprava fasády a kamenných prvků - 3. etapa
finan. objem  - 1,3 milionu Kč bez DPH
objednatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - Římskokatolická farnost Boskovice
     
název akce  - Státní hrad Pernštejn - Oprava střech paláce
finan. objem  - 9,1 milionu Kč bez DPH
zadavatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - Státní památkový ústav v Brně, Radnická 2
     
název akce  - Státní zámek v Lysicích - Oprava fasády západní strany tvrze
finan. objem  - 1,2 milionu Kč bez DPH
zadavatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - Římskokatolická farnost Staré Město
     
název akce  - Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebová - Oprava západního průčelí
finan. objem  - 1,3 milionu Kč bez DPH
zadavatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - Římskokatolická farnost Moravská Třebová
     
název akce  - Sokolovna Boskovice - Oprava střechy a sociálního zařízení
finan. objem  - 1,4 milionu Kč bez DPH
zadavatel  - MOLAT, spol. s r.o., Zámek 14, Velké Opatovice 679 63
investor  - TJ Sokol Boskovice