2002

název akce  - Adaptace budovy bývalého OkÚ Boskovice pro účely pověřeného úřadu
finan. objem  - 16,7 milionu Kč bez DPH
objednatel  - STAPRO, Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice
investor  - Město Boskovice
     
název akce  - Domov důchodců Letovice, ul. Jaroslava Haška
finan. objem  - 47,2 milionu Kč bez DPH
objednatel  - PROKANT, Jiráskova 28, Letovice 679 61
investor  - Město Letovice, Masarykovo nám. 19
     
název akce  - Domov mládeže pro 72 žáků - Letovice, Tyršova 8
finan. objem  - 34,6 milionu Kč bez DPH
objednatel  - PROKANT, Jiráskova 28, Letovice 679 61
investor  - SOŠ a SOU Letovice, Tyršova 500, Letovice
     
název akce  - Adaptace kláštera na penzion v Boskovicích
finan. objem  - 19,1 milionu Kč bez DPH
objednatel  - TM PROJEKT, Boskovice, Lidická 8
investor  - MP Holding spol. s r.o., Hradní 6, Boskovice 680 01
     
název akce  - Pivovar Černá Hora - Sladovna - Polyfunkční centrum služeb
finan. objem  - 19,9 milionu Kč bez DPH
objednatel  - STAPRO, Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice
investor  - Pivovar Černá Hora a.s.