2006

název akce  - Bytové domy A1,A2,A3/1,A3/2, Halasova ul., Lysice
finan. objem  - 28,8 milionu Kč bez DPH
objednatel  - STAPRO, Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice
investor  - Obec Lysice
     
název akce  - Oprava fasády S a J a střechy zámku v Boskovicích
finan. objem  - 10,2 milionu Kč bez DPH
objednatel  - STAPRO, Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice
investor  - MP Holding, spol. s r.o.
     
název akce  - Lomnice u Tišnova - lokalita Družstevní, zasíťování stavebních pozemků
finan. objem  - 14,8 milionu Kč bez DPH
objednatel  - BESTA - Ing. Brázda s.r.o., Smetanova 1, 678 01 Blansko
investor  - Obec Lomnice u Tišnova
     
název akce  - Stavební úpravy objektu sýpky Křetín Dětská ozdravovna
finan. objem  - 12,3 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Ing. arch. Andrea Chmelová
investor  - Dětská ozdravovna Křetín
     
název akce  - Rekonstrukce a dostavba charitativního střediska BETANY Boskovice
finan. objem  - 11,0 milionu Kč bez DPH
objednatel  - STAPRO, Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice
investor  - Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko