2009

název akce  - Rodinné domy Těchov II - inženýrské sítě
finan. objem  - 15,6 milionu Kč bez DPH
objednatel  - BESTA - Ing. Brázda s.r.o., Smetanova 1, 678 01 Blansko
investor  - TP Domy s.r.o.
     
název akce  - Přístavba a stavební úpravy výrobního objektu ARAPLAST s.r.o
finan. objem  - 29,3 milionu Kč bez DPH
objednatel  - STAPRO, Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice
investor  - ARAPLAST dopravní značení s.r.o.
     
název akce  - Obchodní centrum Brandýs nad Labem - TESCO
finan. objem  - výkaz výměr
objednatel  - Agroprojekt Brno s.r.o., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno
investor  - TESCO STORES a.s.
     
název akce  - Prodejna TESCO Boskovice
finan. objem  - výkaz výměr
objednatel  - Agroprojekt Brno s.r.o., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno
investor  - TESCO STORES a.s.
     
název akce  - Rodinné domy Senetářov - inženýrské sítě
finan. objem  - 21,2 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Agroprojekt Brno s.r.o., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno
investor  - TESCO STORES a.s.