2012

název akce  - Formanská cesta - splašková kanalizace a ČOV
finan. objem  - 276,8 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Pöyry Environment a.s.
investor  - Svazek obcí při formanské cestě
     
název akce  - Albert Slavičín
finan. objem  - 28,5 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Agroprojekt Brno s.r.o., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno
investor  - AHOLD CZECH REPUBLIC a.s.
     
název akce  - Remodeling prodejny Albert hypermarket Krnov 349
finan. objem  - 17,3 milionu Kč bez DPH
objednatel  - TECHNICO Opava s.r.o.
investor  - AHOLD CZECH REPUBLIC a.s.
     
název akce  - Novostavba víceúčelového objektu Brno Černá Pole
finan. objem  - 9,1  milionu Kč bez DPH
objednatel  - Ing. Petr Kolář
investor  - JUDr. Petr Fiala
     
název akce  - Výrobní hala ZSSV Šebetov
finan. objem  - 8,4 milionu Kč bez DPH
objednatel  - PROKANT - Projekční kancelář, Letovice
investor  - Zakázková speciální strojírenská výroba s.r.o.