2014

název akce  - ČOV Brno - Modřice - kalové hospodářství, zahušťování kalů
finan. objem  - 98,9 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Pöyry Environment a.s.
investor  - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
     
název akce  - VD Kružberk - Rekonstrukce koruny a návodního líce
finan. objem  - 38,4 milionu Kč bez DPH
objednatel  - RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
investor  - Povodí Odry, státní podnik
     
název akce  - Stavba a úpravy protihlukových stěn, přípojka VN + trafostanice
finan. objem  - 17,1 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Ing. Milan Hylš
investor  - ŠROT GEBESHUBER s.r.o.
     
název akce  - VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
finan. objem  - 12,6 milionu Kč bez DPH
objednatel  - STAPRO - Skřipský s.r.o.
investor  - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
     
název akce  - Koupaliště Hodonín u Kunštátu
finan. objem  - 11,1 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Ing. Ivan Slepička
investor  - Obec Hodonín