2015

název akce  -

Rozšíření závodu - III., Novibra Boskovice s.r.o.

finan. objem  - 58,8 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Ing. Milan Hylš, Bílkova 70, Boskovice
investor  - Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici, Boskovice
     
název akce  -

Biskupice - Pulkov, Splašková kanalizace a ČOV

finan. objem  - 29,4 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, Brno
investor  - Obec Biskupice-Pulkov
     
název akce  -

Novostavba víceúčelového objektu s prodejnou LAMEX

finan. objem  - 22,5 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Ing. Milan Hylš, Bílkova 70, Boskovice
investor  - LAMEX 01, spol. s r.o.
     
název akce  -

Sanace opěrné stěny Obora

finan. objem  - 16,6 milionu Kč bez DPH
objednatel  - RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Brno
investor  - Město Letovice
     
název akce  -

Přestavba a přístavba administrativní budovy - MIKROP Čebín a.s.

finan. objem  - 11,7 milionu Kč bez DPH
objednatel  - STAPRO - Skřipský s.r.o., Kpt. Jaroše 2211/37, Boskovice
investor  - MIKROP ČEBÍN a.s.