2016

název akce  -

Suchá nádrž Jelení, OHO, stavba č. 5751, Dopravní řešení

finan. objem  - 29,6 milionu Kč bez DPH
objednatel  - RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o, Brno, Havlíčkova
investor  - Povodí Odry, státní podnik
     
název akce  -

Kovtrdovice, p.č. 188, 238/10, výrobní hala č. 4

finan. objem  - 29,4 milionu Kč bez DPH
objednatel  - ABRAS projektový ateliér s.r.o., Blansko
investor  - Ševčík HYDRO s.r.o.
     
název akce  -

Lelekovice - kanalizace

finan. objem  - 20,5 milionu Kč bez DPH
objednatel  - AQUATIS a.s., Botanická 834/56, Brno
investor  - Obec Lelekovice
     
název akce  -

Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno

finan. objem  - 19,4 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Studio 97 A s.r.o., Zlín
investor  - Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace
     
název akce  -

Přístavba a stavební úpravy administrativního přístavku Novibra Boskovice s.r.o.

finan. objem  - 11,7 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Ing. Milan Hylš, Bílkova 2390/70, Boskovice
investor  - Novibra Boskovice s.r.o.