2018

název akce  - Zateplení objektu Okružní 832/29, 638 00 Brno
finan. objem  - 28,75 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Studio 97 A s.r.o., Zlín
investor  - Statutární město Brno
     
název akce  - Přístavba haly TATSUNO Europe a.s., k.ú. Blansko, parc. č. 948/2, 948/3, 949/10
finan. objem  - 24,9 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Ing. Milan Hylš, Bílkova 70, Boskovice
investor  - TATSUNO Europe a.s.
     
název akce  - Zateplení budovy společnosti Aquatis a.s.
finan. objem  - 20,26 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Aquatis a.s., Botanická 834/56, Brno
investor  - Aquatis a.s., Botanická 834/56, Brno
     
název akce  - Přetlaková sportovní hala u ZŠ Sušilova, Boskovice
finan. objem  - 10,89 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Ing. Milan Hylš, Bílkova 70, Boskovice
investor  - Město Boskovice
     
název akce  - SDH Kunštát, Novostavba hasičské zbrojnice
finan. objem  - 9,6 milionu Kč bez DPH
objednatel  - ABRAS projektový ateliér s.r.o., Blansko
investor  - Město Kunštát