2019

název akce  - Kanalizace Prusinovice, podchycení výustí, výtlak do Obce Tučapy
finan. objem  - 82,21 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Aquatis a.s., Botanická 834/56, Brno
investor  - Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
     
název akce  - Hala GAMA
finan. objem  - 74,44 milionu Kč bez DPH
objednatel  - JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, Brno
investor  - IPT DEVELOPMENT s.r.o.
     
název akce  - Rekonstrukce sokolovny v Hulíně, parcela š. 452, 451/1, 397/1, 496/1 k.ú. Hulín
finan. objem  - 44,78 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Studio 97 A s.r.o., Osvoboditelů 91, Zlín
investor  - Město Hulín
     
název akce  - Odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně
finan. objem  - 30,89 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Aquatis a.s., Botanická 834/56, Brno
investor  - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
     
název akce  - Stavební úpravy areálu Šrot Gebeshuber v Kroměříži
finan. objem  - 14,89 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Ing. Milan Hylš, Bílkova 70, Boskovice
investor  - ŠROT GEBESHUBER s.r.o.