2019

název akce  - Kanalizace Prusinovice, podchycení výustí, výtlak do Obce Tučapy
finan. objem  - 82,21 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Aquatis a.s., Botanická 834/56, Brno
investor  - Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
     
název akce  - Hala GAMA
finan. objem  - 74,44 milionu Kč bez DPH
objednatel  - JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, Brno
investor  - IPT DEVELOPMENT s.r.o.
     
název akce  - Odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně
finan. objem  - 30,89 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Aquatis a.s., Botanická 834/56, Brno
investor  - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
     
název akce  - Stavební úpravy areálu Šrot Gebeshuber v Kroměříži
finan. objem  - 14,89 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Ing. Milan Hylš, Bílkova 70, Boskovice
investor  - ŠROT GEBESHUBER s.r.o.
     
název akce  - Stavební úpravy mateřské školy a nástavba bytů na MŠ v Obci Borotín
finan. objem  - 9,98 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Obec Borotín
investor  - Obec Borotín