2020

název akce  - Kanalizace Prusinovice, podchycení výustí, výtlak do Obce Tučapy DPS
finan. objem  - 70,38 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Aquatis a.s., Botanická 834/56, Brno
investor  - Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
     
název akce  - Komunitní centrum s knihovnou, Kpt. Jaroše 2011, Boskovice
finan. objem  - 62,61 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Ing. Jiří Železný, Doubravník 63
investor  - Město Boskovice
     
název akce  - Městys Štítary, rozšíření a intenzifikace ČOV Štítary
finan. objem  - 28,31 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Aquatis a.s., Botanická 834/56, Brno
investor  - Městys Štítary
     
název akce  - Revitalizace části centra Bořitova
finan. objem  - 12,03 milionu Kč bez DPH
objednatel  - BESTA-ING. BRÁZDA s.r.o., Smetanova 299/4, Blansko
investor  - Obec Bořitov
     
název akce  - Stavební úpravy stávajícího objektu, adaptace kravínu na dílnu se zázemím
finan. objem  - 9,98 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Ing. Milan Hylš, Bílkova 2390/70, Boskovice
investor  - Zemědělské družstvo Sebranice