2020

     
název akce  - ČOV Brno - Modřice, Dostavba dosazovacích nádrží
finan. objem  - 199,92 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Aquatis a.s., Botanická 834/56, Brno
investor  - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
     
název akce  - Kanalizace Prusinovice, podchycení výustí, výtlak do Obce Tučapy DPS
finan. objem  - 70,38 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Aquatis a.s., Botanická 834/56, Brno
investor  - Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
     
název akce  - Rekonstrukce sokolovny v Hulíně, parcela š. 452, 451/1, 397/1, 496/1 k.ú. Hulín
finan. objem  - 66,68 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Studio 97 A s.r.o.
investor  - Město Hulín
     
název akce  - Komunitní centrum s knihovnou, Kpt. Jaroše 2011, Boskovice
finan. objem  - 62,61 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Ing. Jiří Železný, Doubravník 63
investor  - Město Boskovice
     
název akce  - Městys Štítary, rozšíření a intenzifikace ČOV Štítary
finan. objem  - 28,31 milionu Kč bez DPH
objednatel  - Aquatis a.s., Botanická 834/56, Brno
investor  - Městys Štítary